UniAlarm Dispatcher A-Z

Az UniAlarm Dispatcher teljeskörű, gyártó független jelzés-disztribúciót tesz lehetővé.

Távfelügyleti szolgáltatók, hatóságok, tűzoltóságok és épület üzemeltetők egyaránt használhatják. Az UniAlarm Dispatcher segítségével egymástól független, magas rendelkezésre állású, de összekapcsolt jelzés-disztribúciós hálózat építhető ki. A rendszer független az egyes távjelzőktől, és támogatja szinte valamennyi nemzetközileg használt protokollt.
Távfelügyeltek Hatóságok Üzemeltetők
Liszenszelés

Az UniAlarm Dispatcher minden esetben egy teljesen működőképes bemutató rendszerként érkezik, akár elektronikusan kerül letöltésre, akár dobozban kerül megvásárlásra. A demó rendszer azonban a következő olyan korlátozásokat tartalmazza, melyek feloldása nélkül nem alkalmas éles felügyelet ellátásához:

  • Az egyes kommunkátorokkal 50 jelzés beérkezése után (függetlenül a küldő távjelzőtől) bontja a kapcsolatot és a kommunikátort nem is engedi visszacsatlakozni 15 percig.

  • Nem lehet 10 darab objektumnál többet kezelni a rendszerrel.

Az UniAlarm Dispatcher liszenszelési lehetőségei

  • A Perpetual License (örökös használat) a megvásárlást követően időbeli korlát nélkül használható, azonban az első évet kevetően sem támogatást, sem pedig szoftver frissítést nem lehet igénybevenni (az egy év lejárata előtt még lehetőség van a támogatás és frissítés további kiterjesztésére).

  • Az Annual Subscription (éves bérlet) konstrukció keretében a rendszert minden évben egy kedvezményes áron meg kell újítani, azonban ez az ár tartalmazza a folyamatos frissítések és új verziók használatának lehetőségét, valamint bizonyos mennyiségű támogatási szolgáltatást is egészen addig, míg a bérleti konstrukció érvényes.

Az UniAlarm rendszerek egy alap áron standard kiépítésben kerülnek értékesítésre, mely előtt ki kell választani a fenti lehetőségek szerinti liszenszelési módot, és ha a standard kiépítésben foglalt konfiguráció nem elegendő, akkor tetszőleges mennyiségű bővítmény is kiválasztható.

Fontos, hogy a rendszer standard megvásárlását követően is bármikor lehetőség van a license kiterjesztésére kiegészítő modulokkal, azonban a kiegészítések vásárlása is csak a standard rendszer liszenszelési módja szerint lehetséges (tehát nem lehet éves bérletű konfigurációhoz örökös használatú kiegészítő modult vásárolni, vagy fordítva).


Az UniAlarm Dispatcher Standalone és UniAlarm Dispatcher Platform standard kiépítése

Standard kiépítésben a rendszer tartalmazza mindazon funkciókat, melyek nem kiegészítő modulként szerepelnek, maximálisan 400 darab objektum és 2 egyedi távjelző rendszer kezelésére alkalmas egyetlen munkaállomásról (kliens). Ezen kívül csatlakoztatható a rendszerhez 2 darab GSM modul vagy UniSwitch relé panel is.

Az alap kiépítés évente maximum 10 óra elektronikus vagy telefonos műszaki segítséget tartalmaz, és a license vásárlásától számított 1 évig minden esetben tartalmazza a szoftver követéseket is (éves bérlet esetén ezeket minden évben tartalmazza).


Igénybevehető bővítő modulok a standard kiépítéshez

+100 objektum: 100 darab plusz objektum kezelését teszi lehetővé (tehát pl. 3 darab esetén összesen 400+300=700 objektum kezelhető)

+1 távjelző: 1 darab plusz távjelző rákapcsolását teszi lehetővé (távjelzőnek számít az UniAlarm Interconnection is)

+1 kliens: 1 darab plusz kliens párhuzamos kapcsolódását teszi lehetővé

+1 GSM/relé: 1 darab soros porti GSM vagy relé kapcsolódását teszi lehetővé

IP távjelző modul: az IP távjelző modul segítségével az IP/GPRS/3G/4G távjelző modulok közvetlenül az UniAlarm Dispatcherre tudnak jelzéseket beküldeni VdS2465-2 vagy ContactID-IP formátumban, ezzel külön távjelző központ megvásárlása szükségtelenné válik.

UpLink modul: az uplink segítségével tudja az UniAlarm Dispatcher az objektumok és jelzések adatait átadni az egyes rendszerek között, így ez a modul szükséges pl. a hatósági jelzés-továbbítás esetén is.

Feladat automatizálás modul: a feladat automatizálás segítségével bizonyos beérkező jelzések/feltételek fennállása esetén a rendszer beprogramozható SMS/E-mail küldésre, illetve távoli relék beavatkozás nélküli kapcsolására (ilyen lehet például a tűzoltósági kulcsszéfek automatikus nyitása).


Igénybevehető bővítő modulok kizárólag a Platform rendszerhez

4 portos uplink router: segítségével a Platform SOHO routerként is üzemeltethető

802.11b/g kártya: a kliensek wireless módon is kapcsolódhatnak a hálózatra külön eszköz használata nélkül

VPN szerver modul: lehetőséget nyújt távoli munkatársak biztonságos csatlakoztatására

Windows Share/FTP modul: a Platform rendszer használható belső hálózati adattárolónak is

Print Server modul: a központi nyomtató megosztható az egyes felhasználók között


Kiegészítő szolgálatások az üzemeltetéshez

UniAlarm Support 10: a csomag egy év alatt felhasználható további 10 óra elektronikus vagy telefonos támogatást tartalmaz.

UniAlarm Partner opció: a Partner opció segítségével a Perpetual license egy éves frissítési határidejének lejárata előtt lehetőség van a frissítési időszak további 1 évre történő meghosszabbítására. Ha ez nem történik meg aktív frissítési időszakon belül, akkor a szoftver új verzióját már csak az Upgrade csomaggal lehet megvásárolni.

UniAlarm Upgrade: egy Perpetual license frissítési időszakán túl lehetőség van a frissítő csomag kedvezményes megvásárlására, mellyel az adott license a frissítéskor legfrissebb verzióra térhet át.