UniAlarm Dispatcher A-Z

Az UniAlarm Dispatcher teljeskörű, gyártó független jelzés-disztribúciót tesz lehetővé.

Távfelügyleti szolgáltatók, hatóságok, tűzoltóságok és épület üzemeltetők egyaránt használhatják. Az UniAlarm Dispatcher segítségével egymástól független, magas rendelkezésre állású, de összekapcsolt jelzés-disztribúciós hálózat építhető ki. A rendszer független az egyes távjelzőktől, és támogatja szinte valamennyi nemzetközileg használt protokollt.
Távfelügyeltek Hatóságok Üzemeltetők
Az UADP bemutatása

Az UADP (Universal Alarm Distribution Protocol, Univerzális Riasztás-Disztribúciós Protokoll) a United Technology Alliance által kidolgozott, egységes protokoll a jelzések biztonságos és dinamikus szétosztásához. Mivel a múltban a riasztó- és távjelző rendszerek elsősorban telefonvonalon vagy egyéb nem folyamatosan rendelkezésre álló távközlési útvonalon tudták csak biztosítani a jelzések továbbítását, ezért nem állt rendelkezésre olyan szabványosított eljárás, mellyel megoldható lett volna ez a fajta új generációs jelzés-továbbítás.

További problémát jelent, hogy az egyes riasztó vagy átjelző paneleket gyártó vállalatok támogatnak ugyan bizonyos szabványos jelzés formátumokat, azonban ezek elküldését kizárólag a saját vevőegységükig tervezik meg, így a diszpécser központokat vagy felügyeleti állomásokat rákényszerítik saját megoldásaik alkalmazására, elvéve ezzel az interoperabilitás és továbbfejleszthetőség lehetőségét a felhasználóktól.

Az UADP kialakításának alapvető koncepciónális elvárásai

  • minden adatkapcsolat IP szinten valósuljon meg, így az egyes résztvevők ne legyenek helyhez kötve;
  • minden adatkapcsolat biztonságosan épüljön fel, ezért minden egyes kapcsolatot titkosítani kell;
  • egy adott résztvevő (távjelző, diszpécser, stb.) hibás működése ne veszélyeztesse vagy lassítsa a rendszer többi részének működését;
  • a jelzések szétosztása lehetőség szerint valós időben és az esemény bekövetkeztekor (action-triggered) történhessen meg.

Az UADP részeinek részletes bemutatása

A protokoll lényegében 3 különböző protokoll egységes szerkezetbe foglalva és egy központi szerverbe implementálva:

  1. Az UADP/CommSock fogadja az új jelzések felhordását végző kommunikátorok csatlakozásait, így ide kapcsolódnak az UniAlarm soros és IP szintű Communicator egységei is, de ide kapcsolódnak az UniAlarm Interconnection segítségével jelzés cserét folytató autonóm UniAlarm rendszerek is. A CommSock implementálása során elvárás, hogy a TCP/IP csatlakozás után az egyes rendszerekkel történő kommunikáció külön folyamatként (processzként) tudjon megtörténni, és az egyes szálak IPC-n keresztül továbbíthassák a jelzés kísérő szignálokat a fogadó állomásokhoz.

  2. Az UADP/MonSock felel a fogadó állomások csatlakozásáért, beleértve a jelzés szignálok belső logika szerinti szétosztását, valamint a kliensek információ iránti kérelmeinek kiszolgálását is. Az egyes kliensek nem csak fogadják a jelzéseket, de saját távvezérlési kérelmeket is elküldhetnek, melyeket a szerver IPC-n keresztül továbbítja a megfelelő Communicator részére a távjelző oldali programozás megvalósítására.

  3. Az UADP/MngSock a szerver management felülete, melynek segítségével egy egyszerű parancssori klienstől a grafikusig lehetőség nyílik a működési paraméterek lekérdezésére, az alapvető kezelési feladatok elvégzésére és a socketek kapcsolatainak kezelésére. Ez a csatoló teremti meg a valós idejű összekapcsolódást az UniAlarm rendszer Web-es kezelőfelületével is.

Milyen előnyökkel jár az UADP használata az UniAlarm Dispatcher használók számára?

A szabványos protokoll alkalmazása lehetőséget teremt a felhasználóknak és integrátoroknak a rendszer egyes elemeinek bővítésére, módosítására, valamint megteremti a lehetőséget a belső rendszerekkel történő összekapcsolódásra (ilyen lehet pl. egy bevetés-irányítási vagy ügyviteli rendszer).

A rendszer tagolása ezen kívül rendkívüli skálázhatóságot biztosít, ezért az egészen kis (akár egyetlen PC-ből álló) felügyeletektől, egészen az országos kiterjedésű integrált klaszterekig képes a megbízhatő működésre. Ezen kívül ez a tervezés remek felhő alapú felhasználási modellt is lehetővé tesz az ezt igénylő rendszerek esetén.